Colportagewet (ingezonden stuk)

Wanneer een leverancier gebruik maakt van colportage, dan biedt de Colportagewet u als consument bescherming. Hierna volgen een aantal belangrijke regels uit de Colportagewet.

  • De colporteur (verkoper) moet bij aanvang van het colporteren aan de consument meedelen dat hij een overeenkomst wil afsluiten.
  • Een colporteur mag een consument niet bewegen verplichtingen aan te gaan wanneer hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de consument die verplichtingen financieel niet kan dragen.
  • Een colporteur mag geen misleidende mededelingen doen over het product
  • De Colportagewet geldt niet voor overeenkomsten waarbij het totaal van de betalingen beneden de 34 euro blijft. Het verkopen van één product mag de colporteur niet opsplitsen in meerdere overeenkomsten, zodat het bedrag van deafzonderlijke overeenkomsten lager blijft dan 34 euro.
  • De consument moet onmiddellijk na het ondertekenen van die overeenkomst een gelijkluidend en ondertekend afschrift (akte) ontvangen. Als de consument dit niet ontvangt, is de overeenkomst nietig.
  • Een overeenkomst kan binnen acht dagen door de consument worden ontbonden. Een ontbinding dient op de wijze te geschieden die de onderneming in de overeenkomst heeft neergelegd.
  • In die overeenkomst moet ook de afkoelingsperiode van acht dagen worden vermeld. De overeenkomst is nietig indien in die overeenkomst niet de acht dagen afkoelingsperiode is opgenomen. U kunt aan de energieleverancier schriftelijk kenbaarmaken dat de overeenkomst nietig is.
  • De onderneming, waarvoor de colporteur werkt, dient in de verkoopakte op te nemen op welke wijze de overeenkomst kan worden ontbonden. In die verkoopakte moet ook de naam en het adres van de onderneming worden vermeld waarnaar deontbinding kan worden gestuurd.
  • Ontbinding kan uiterlijk op de achtste dag na die, waarop de verkoopakte door de Kamer van Koophandel van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien. De colporterende onderneming moet de overeenkomst dan ook te laten dagtekenen door de Kamervan Koophandel van het gebied waar hij gevestigd is.
  • Bij de berekening of een ontbinding tijdig is gedaan, wordt uitgegaan van de dag waarop de brief of briefkaart met de ontbinding is verzonden (ter bezorging is aangeboden). Als bewijs geldt de dagtekening. Is de overeenkomst door deverkoper nooit bij de Kamer van Koophandel gedagtekend, dan loopt de ontbindingstermijn ook (eindeloos) door.
Zoals je kunt lezen in de rode stukjes is splendidclub / kinderfun / kinderparade wel degelijk buiten de wet omgegaan. Het maakt niet uit hoe klein het bedrag zou zijn, omdat volgens hen het abonnement doorloopt, en daardoor ook de totaalbedragen boven de 34 euro zou uitkomen zouden ze het bij de kvk moeten aanmelden. Omdat dit bedrijf geen enkel contract bij de kvk heeft aangemeld is dus de ontbindingstermijn eindeloos.
Daarnaast blijven natuurlijk ook nog eens de delen van de wet waarbij ze onder valse voorwendselen een product verkopen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *