Welkom op Kinderfun Kinderparade en Splendidclub

(Hoe meer u betaalt, Hoe lastiger ze worden!!!!!!)

Betaal dus nooit !!!!!!!!!! Een web-log waarop een juridische strijd tussen een burger (Chris Koeree) en een groep bedrijven die het niet zo nauw nemen met de Nederlandse wet-en regelgeving (Kinderfun) in het openbaar wordt uitgevochten.

funlogo2

Of deze organisatie via onze wetgeving het onderspit zullen delven dat moeten we nog maar even afwachten. Maar hoe de zaak voor mij persoonlijk dan ook zal uitpakken dat zal mij verder een worst zijn. Het gaat er immers om dat u als burger gewaarschuwd wordt voor de handelswijze van deze organisaties. Organisaties die over de rug van uw kind proberen u een poot uit te draaien en vervolgens de gemaakte afspraken niet nakomen of afval producten leveren. Puur besodemieteren, Andere woorden heb ik hier niet voor.
In 2004 zijn ze uitgebreid onder de aandacht gebracht bij het programma Kassa van de Vara (zie link) toen ze zich uitgaven als verkopers van Zappelin en Fox Kids. In 2006 maar ook op dit moment is Nickelodeon en Jetix de omroep waar zij zich als medewerkers voor uitgeven. Iets waar deze omroepen niet blij mee zijn.

funlogo

Klik op Vara-Kassa om de film uit 2004 te bekijken. Of luister naar een reactie van Jan Haverman van Fiad incasso op een publicatie op Ik ben genaaid.nl door te klikken op Fiad incasso

Splendidclub

Even kreeg ik het idee dat Splendidclub zijn leven had gebeterd.
Maar helaas, het tegendeel bleek waar.

Uit meerdere recente berichten is wederom gebleken dat ook Splendidclub zich nog steeds uitgeeft als verkopers namens de bekende televisieprogramma’s Nickelodeon en Jetix.

Bovendien vertellen ze u dat het gaat om een proefactie of sterker nog, ze vragen u om een bedrag van vijf euro die u contant betaald.

Verder zal er niets in rekening worden gebracht.
Jammer dat zij later nog wel even uw bankrekening plunderen.

Puur besodemieteren zijn de woorden die ik hiervoor mag gebruiken.
U bent dus wederom gewaarschuwd voor de praktijken van Splendidclub.

KINDERPARADE OPNIEUW NAAR DE RECHTBANK

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Kinderparade BV op 14 september Kassa van de Vara voor de rechter heeft gedaagd.
Het ging hier over de uitzending uit 2004 waarin Kinderparade en Kinderfun onder vuur werden genomen. Ook het forum van Kassa was voor Kinderparade aanleiding om er spoedeisend van te maken omdat de naam Kinderparade hier schade aan leed.

Op 24 september heeft de rechtbank te Amsterdam uitspraak gedaan in het kort geding.
De uitspraak zelf is nog niet openbaar, maar het is in elk geval wel duidelijk dat de rechter het niet eens was met Kinderparade.

Kassa zal dan ook niets wijzigen en Kinderparade haalt voor de tweede keer bakzijl.

Wat betekend dit voor u?

In al de jaren dat ik bezig ben u te waarschuwen voor deze bedrijven, heeft er nog geen enkele zaak voor de rechter gediend. Ondanks de vele keren dat wij met zijn allen hebben aangedrongen om de zaak maar te laten beslechten door de rechter.
Kennelijk (met veel zekerheid) kan ik stellen dat zij erg zwak staan en zeker niet staan te wachten op een verloren zaak. De reden hiertoe vind u in de vele berichten op deze site.

Mijn advies blijft dan ook nog steeds:

  • Schriftelijk opzeggen met terugwerkende kracht (ook het proefabonnement)
  • Afgeschreven bedragen laten storneren.
  • Aandringen op een rechtzaak.
  • Termijn stellen van 14 dagen waarna u overgaat tot sluiting van uw zaak.
  • Bij uitblijven van een reactie na 14 dagen een bevestiging sturen waarin u terug komt op de door u gestelde termijn van 14 dagen en overgaat tot definitieve sluiting van de zaak.
  • Deze termijnstelling kunt u diverse keren herhalen als zij met een onzinnig antwoord komen.
  • Als extra toevoeging is het ook handig om kopieën van de stukken op te vragen, zodat u de zaak opnieuw in overweging kunt nemen.

Kinderparade heeft gesteld dat zij de problemen graag met u persoonlijk willen oplossen.
Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe zij vanaf heden met uw reactie om zullen gaan.
Splendidclub heeft dit enige tijd geleden ook al aangegeven waarop ik moet zeggen dat er op dit moment weinig klachten binnen komen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar uw reactie.
Wat het aantal klachten over Kinderfun betreft, kun je rustig stellen dat zij koploper in het geheel zijn. Iets om zeker niet trots op te zijn.

Van mijn kant kan ik slechts stellen:
Houd vol!!!!!!
Dan doe ik het ook.

Chris Koeree
mail@consuhulp.nl

Een dagje naar de rechter

Een dagje naar de Rechtbank

Een dag waar je je kennis een heel stuk kunt verbreden.
Een dag waarop je ziet met wat voor soort mensen je van doen hebt.
Het begint met angst, angst die goed is voor de stoelgang.
Uiteindelijk begint het echte spel (het kort geding)

Kinderparade met twee personen en twee advocaten.
Ilse Media twee personen en een advocaat (gedaagde 1)
Chris Koeree met een advocaat (gedaagde 2)

Persoonlijk vind ik dat Ilse media helemaal geen partij in deze had moeten zijn. Maar helaas dacht Kinderparade hier anders over. 

De eis:
5000 euro immateriële schade vergoeding te betalen door Ilse Media
5000 euro immateriële schade vergoeding te betalen door Chris Koeree
Het plaatsen van een rectificatie
Het opleggen van een dwangsom van 2.500 euro / dag  aan Chris Koeree

De beslissing:
Ilse Media moet de blokkade van www.Lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun handhaven.
De immateriële schadevergoeding is in beide gevallen afgewezen.
De dwangsom is toegewezen maar beperkt tot 1000 euro per dag met de mogelijkheid tot beperking.
Omdat geen enkele partij in het gelijk is gesteld, komen de kosten van het geding voor rekening van iedere  partij afzonderlijk.

Het VONNIS (de uitspraak) vind u op www.koeree.nl/weblog  
Wat betekent dit voor u als slachtoffers?
Juist door deze uitspraak voel ik mij gesterkt in mijn recht te mogen opkomen voor de belangen van gedupeerden.
Ik zal mij alleen moeten beperken in mijn uitlatingen als oplichter en dreigen / bedreigingen (mij te bedienen van ongefundeerde strafrechtelijke kwalificaties) in relatie tot Kinderparade BV.
Er zal hard gewerkt moeten worden aan een nieuwe website (weblog), hetgeen inmiddels in gang is gezet.
In overweging wordt genomen om een echt forum op te starten. En ook is het niet uitgesloten dat er een officiële stichting in het leven zal worden geroepen om voor uw belangen op te komen.
De domeinen www.achterbaks.nl  en  www.vuilspel.nl staan ter beschikking en lijken mij zeer gepast om zo’n forum op aan te brengen.

Er zal opnieuw moeten worden onderzocht of de bedrijven waar het hier om gaat hun leven hebben gebeterd zoals Kinderparade en Splendidclub enige tijd geleden in het openbaar hebben aangegeven. Over Splendidclub kan ik op dit moment nog even geen mededelingen doen en moet ik er dus voorlopig vanuit gaan dat zij hun leven hebben gebeterd. Maar ook naar dit bedrijf wordt uitgebreid onderzoek verricht.  Wat Kinderparade zelf betreft kan ik u melden dat de laatste klacht vrij recentelij bij mij is binnengekomen. Op 2 augustus 2009 om maar even te melden. De tekst  treft u hieronder aan en spreekt voor zich:

 Afgelopen zaterdag is mijn vrouw aangesproken door een verkoper bij de show van Anubis in Urecht (Beatrixtheater).Zij was in de veronderstelling, mede door de verkoper/colporteur/venter z’n mooie praatjes dat mijn dochter iets kado zou krijgen als actie van Nickelodeon ofzo. Zij zou een proefabonnementje krijgen dat KOSTENLOOS op elk moment Beëindigd zou kunnen worden. Thuisgekomen van de show bleek echter dat zij getekend had voor een of ander abonnement voor minimaal 3 maanden en dat opzeggen alleen kon binnen zes dagen per aangetekende brief (en het groene briefje).Niks kosteloos dus. Ik ben toen een beetje gaan speuren op internet en kwam alle negatieve reacties over het bedrijf “Kinderparade” tegen.  

Zo zie je maar weer dat je een kat beter niet tegen de haren in kunt strijken. Dan wordt hij wakker en begint om zich heen te slaan.

Om e.e.a. te bewerkstelligen heb ik hulp nodig.
Een stichting kan immers niet bestaan uit één persoon.
Aan een stichting zijn kosten verbonden.

De kosten die ik zelf de afgelopen drie jaar heb gemaakt aan websites zijn al snel 500 euro per jaar. Hiermee wil ik aangeven wat voor ergernis deze bedrijven bij mij hebben opgewekt. Ik laat mij dan ook niet zomaar uit het veld slaan door een organisatie als Kinderparade. Daar zullen zij toch echt vroeger voor moeten opstaan.

Enkele maanden geleden had ik nog de gedachte om het allemaal een beetje af te bouwen.
Af te bouwen omdat je niet de hele wereld op je schouders kunt nemen.
Maar als er dan iemand in de aanval gaat dan ben ik de kat die tegen de haren in wordt gestreken. Dan blijkt al snel dat je een mens met gevoelens bent.

En dat is dan weer iets dat mij aanzet om juist verder te gaan met mijn strijd tegen bedrijven die zich willen verrijken over de ruggen van uw kind.

Wettelijk gezien heb ik geen poot om op te staan. Maar dit geldt ook voor de tegenpartij.
En als wij ons dan wel aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden dan ben ik er van overtuigd dat u uw centjes kunt besteden aan nuttige artikelen voor uw kinderen.

Mijn uitspraken mogen niet van de rechter omdat er geen goede fundatie aan ten grondslag ligt. Kennelijk mogen grotere organisaties als Kassa en Tros Radar dit wel.

In mijn geval ontbreekt het aan een gerechtelijke uitspraak.
Een uitspraak die niet snel zal komen omdat er nog geen zaak heeft gediend.
Wellicht is dit de reden dat er voorzover mij bekend nog geen enkele zaak voor de rechter heeft gediend.

Zoals al eerder gesteld leer je een hoop op zo’n zitting.
Mijn advies zal dan ook niet veranderen.
Laat uw zaak maar beslechten door de Rechter.

Met de zwaar overtrokken en niet wettelijke toegestane kosten die Fiad incasso u aanrekent, vallen de kosten van zo’n procedure erg mee of zijn zelfs minder hoog dan wat Fiad incasso u wil laten betalen.

Als u dit bericht leest dan bevind u zich opnieuw op een tijdelijke site. van hieruit gaan voorlopig alle zaken door. alle berichten vind u als vanouds terug. de berichten zijn conform de wettelijke bepalingen aangepast.
Ook vind u alle reacties weer terug op de site. Ook al is het in een iets aangepaste  vormgeving. volgens mij is het zelfs overzichtelijker.

Opnieuw van harte welkom.

Nog even een paar tips: 

Abonnementen verkregen door colportage behoeven van rechtswege niet aangetekend te worden opgezegd. Uw woord in deze is voldoende.

Abonnementen boven de 34 euro die niet zijn ingeschreven (afzonderlijk gedeponeerd) bij de KvK hebben wettelijk gezien geen enkele rechtsgeldigheid. (in uw geval wordt het bedrag van 34 euro bij automatische verlenging zoals beoogd direct een feit) 

Abonnementen mogen  dan ook op elk moment door u worden opgezegd tot een aantal dagen nadat zij zijn gedeponeerd.

Schriftelijke meldingen als “mondelinge afspraken zijn niet geldig” zijn tegenstrijdig aan de Nederlandse wetgeving. Deze meldingen zullen dan ook geen enkel recht van bestaan hebben en zonder meer van tafel worden geveegd. Laat u dus niet bang maken!! 

Bent u het ook zat en heeft u wat tijd en energie over om u te verdiepen in een stichting?
Bent u iemand die bekend is met websites, weblogs en forums?
Stuur dan een mail aan mail@consuhulp.nl

Het is tijd om samen een vuist te maken.
Alleen is maar alleen.
Uiteraard kunt hier ook nog steeds terecht met al uw vragen.

Chris Koeree
Lelystad
mail@consuhulp.nl

(ook eens slachtoffer) net als u

Reactie van Splendidclub (afkomstig van Tros Radar forum)

alfred5451

Geplaatst op 28 Aug 2008 10:59 door alfred5451   

——————————————————————————–

Beste heer Koeree en mensen op dit forum, http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752

Graag zouden wij zien/horen dat de mensen die een klacht naar “ons”
dan wel Splendid Club toe hebben telefonisch contact met ons opnemen daar wij mensen op een forum niet kunnen helpen omdat wij hierbij niet weten over wie het gaat en dus ook de gegevens er niet bij kunnen pakken.
Wij kunnen mensen die een klacht naar Kinderparade en/of Kinderfun toe hebben niet helpen omdat wij simpelweg niet in het bezit zijn van hun gegevens dus vraag ik u daarvoor contact met hen op te nemen.
Graag willen wij ook met U Dhr Koeree contact over deze kwestie en de kwestie in zake Fiad.

Wij zijn telefonsich bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00
en van 13.00 tot 15.00 op nummer 0485-451591

Met vriendelijke groet,
Splendid Club

Geplaatst op 28 Aug 2008 22:12 door Chris (de eerlijkevinder)   

——————————————————————————–

Dag meneer (Alfred5451) van Splendidclub

Ook voor u welkom op dit forum. http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752
Op dit moment bent u de derde in rij, zodat alleen Kinderfun zich nog niet heeft gemeld. Ik stel voor nog even rustig af te wachten alvorens te reageren op uw verzoek. Het zou mij immers wel uitkomen als alle partijen de koppen bij elkaar steken.

Ook al ben ik bang dat een telefonisch contact met u weinig zal bieden omdat u in uw stukken al aangeeft dat mondelinge afspraken niet geldig zijn, zal ik fatsoenshalve binnenkort contakt met u opnemen.

Het staat u verder vrij te reageren op berichtjes en reacties op dit forum

Met vriendelijke groet

Chris Koeree
Lelystad

Kinderparade treed naar buiten en Fiad incasso speelt een spelletje op de achtergrond

Het volgende bericht en de reactie er onder  is geplaatst door de directie van Kinderparade en door mij zelf op het forum van Tros Radar. U vind het bericht via de volgende link http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752

Kinderparade

Geplaatst op 27 Aug 2008 13:00 door Kinderparade   

——————————————————————————–

Beste mensen,

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wij hebben de kwaliteit van onze produkten en verkopers dusdanig aangepast dat het aantal klachten enorm zijn teruggelopen. Helaas zullen er altijd wel mensen zijn die via dit soort forum hun frustrates kwijt willen, hier kunnen wij helaas niets aan doen.

Wat wij wel willen en kunnen doen is, om mensen met vragen of klachten te vragen, contact met ons op te nemen zodat wij deze kunnen verhelpen.

Wij zijn van Dinsdag t/m Vrijdag te bereiken van 12.30u tot 16.30u op telefoonnummer: 0485 470142.

Ook hebben we de antoorden op de meeste vragen op onze website staan: http://www.kinderparade.nu/

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Kinderparade bv

De Directie
————————————————————————————

Hieronder mijn reactie die u eveneens terug vind op het forum van Tros Radar.

Beste directie van Kinderparade

Allereerst welkom op dit forum. (Tros radar http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752 )
Hiermee zet u in elk geval een stap in de goede richting.
Wat ik nog sterker van u vind is de opmerking “waar mensen werken worden fouten gemaakt”. Bovendien geeft u aan dat de kwaliteit van de producten en de verkopers dusdanig is aangepast dat het aantal klachten enorm is teruggelopen.

Als dit zo is dan wil ik u feliciteren met het bereikte resultaat. (eerlijkheid duurt het langst)
Maar voorlopig zit ik nog met een enorm aantal klachten uit het verleden.
Klachten, die zoals u zelf aangeeft te wijten zijn aan de fouten van de verkopers die voor u werken (werkte) en de kwaliteit van de door u geleverde producten.

Deze mensen worden al enkele jaren lastig gevallen door een incassobureau die zegt in uw opdracht te werken.

Mijn vraag aan u namens al deze gedupeerden is de volgende:

Wat gaat u doen met al deze onterechte vorderingen en incassodreigingen van Fiad incasso.

Wat gaat u doen met al die gedupeerden die inmiddels enkele honderden euro’s hebben betaald voor een (laten we het netjes houden) aantal artikelen waarvan het nodig is dat de kwaliteit verbeterd moest worden. En die benaderd zijn door uw verkopers die volgens u niet de juiste kwaliteit bezitten.

Ik zou het netjes van u vinden indien u al deze mensen schadeloos stelt.
Met een dergelijke handelswijze laat u een indruk achter die voor uw bedrijf in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen.

Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit het doel is dat u beoogd te bereiken.
Anders zou ik niet weten waarom u op deze wijze naar buiten treed.
 
Met vriendelijke groet
Chris koeree
Lelystad

Kijk, Vergelijk en bepaal uw risico

Wat zijn uw risico’s ? Wanneer moet u zich zorgen maken over de bangmakerij van Fiad incasso, Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub?

Zit u eenmaal in de molen van Fiad incasso dan hebben we het al snel over bedragen tussen de twee en driehonderd Euro. Althans dat is wat zij roepen. De werkelijkheid zit heel anders in elkaar.

Om dit voor u uit te zoeken hebben wij contact opgenomen met:

Kamer van Koophandel
Juridisch loket
Verschillende Gerechtsdeurwaarders
Juristen en advocaten

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een betrouwbaar overzicht.

Optie 1)

Stel de zaak komt voor en we gaan uit van het slechtste scenario (u verliest de zaak)
Dan komen de hieronder vermelde kosten voor uw rekening. Hierbij zijn we er wel vanuit gegaan dat u zich neerlegt bij de beslissing van de rechter en binnen de gestelde termijn betaald.

Hoofdsom                      23,85    Kinderfun, kinderparade of Splendidclub
Incassokosten                44,03    Fiad incasso
Salaris deurwaarder       30,00    deurwaarderskantoor
Dagvaarding                  71,80    deurwaarder of rechtbank
Griffierecht                   61,00    rechtbank

Totaal                          230,68    Euro. beslist niet meer dan Fiad incasso u rekent.

Optie 2)

Stel de zaak komt voor en we gaan uit van het beste scenario (u wint de zaak)
Dan komen alle bovenvermelde kosten voor rekening van de tegenpartij.

In dat geval kost het u niet veel meer dan een postzegel en een ritje naar de rechtbank. (overigens kunt u hier volgens mij ook nog een vergoeding voor vragen)

Optie 3)

Stel ze zijn niet dom en kiezen eieren voor hun geld. Voor Kinderfun, Kinderparade, Splendidclub en Fiad BV incasso is het risico vele malen groter. Zeker met de enorme hoeveelheid rechtzaken die hun te wachten staat.
Deze optie verdient zeker niet de voorkeur. U weet immers nooit wanneer ze opnieuw bij u op de stoep staan met nieuwe aanzeggingen. Maar u staat wel een stuk sterker in uw zaak.

Maar hoe zit het dan met die enorme bedragen van Fiad incasso?

Een incassobureau is helemaal niet gerechtigd om onderzoekskosten e.d. in rekening te brengen. Het enige dat gerechtvaardigd is zijn de incassokosten. Zie Staffel kantonrechter
De rest van de onzin zal een rechter zondermeer van tafel schuiven.
Het is overigens wel verstandig om de rechter hierop attent te maken.
Zelfs de incassokosten zijn aanvechtbaar als u kunt aantonen dat u heeft aangegeven niet eerder te betalen dan dat de zaak beslecht is door een gerechtelijke uitspraak.

Ik kan mij voorstellen dat u denkt; wat een moeite voor zo’n klein verschil als ik de zaak verlies.
Allereerst gaan we er vanuit dat u de zaak niet verliest.
Maar mocht het toch zo zijn dan heeft u in elk geval voorkomen dat Fiad incasso samen met Invogem tussen de 200 en 250 Euro in zijn zak steekt maar slechts 44,03 Euro
Voor Kinderfun, Kinderparade en splendidclub is dit niet meer dan de hoofdsom van rond de 24 Euro.

De rest van de kosten komen bij het gerechtsdeurwaarderkantoor en de rechtbank terecht.
Op zich niet leuk maar alles is beter dan dat zij het krijgen.

De conclusie

De risico’s voor u zijn beperkt en zeker de moeite waard.

Wat kunt u op dit moment doen?
Samen een vuist maken en de zaak aanpakken met de wetenschap van hetgeen ik u als voorbeeld heb laten zien.
De meeste van u hebben inmiddels te maken met een langlopende zaak met hoge bedragen.
Op zich al vreemd dat deze zaken al jaren lopen. Meestal denkt u er al anderhalf jaar vanaf te zijn op het moment dat er een brief op de deurmat valt van Fiad BV incasso.
Anderhalf jaar waarin zij niets hebben gedaan, maar waar zij wel rente over willen ontvangen.
(slapend rijk worden) Aan ons de taak om ze wakker te schudden.

Heeft u al een brief gestuurd aan Fiad incasso?
Is deze brief aangetekend verstuurd?
Het maakt allemaal niets uit!!
Wij hebben een brief gemaakt die vrijwel iedereen kan gebruiken.
Of u nu wel of geen brief naar Fiad incasso heeft gestuurd, maar omdat de wetgeving inmiddels is veranderd Is het beter om een brief te schrijven die aansluit op uw eigen situatie.
Inmiddels hebben wij voor een aantal gedupeerden een brief opgesteld met goed resultaat.
Wilt u gebruik maken van zo’n brief?  Stuur dan een mail aan mail@consuhulp.nl met de melding:
Graag zou ik geholpen worden bij het opstellen van een brief. Zorg wel dat u een mailadres gebruikt waarop ik u terug kan mailen. bovendien kunnen wij u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Uw mailadres wordt nooit openbaar gemaakt of doorgespeeld aan andere partijen en ook uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
U controleerd de brief en past hem waarnodig aan, print hem uit en stuurt hem per reguliere post (ondertekend) en per mail aan Fiad BV incasso. verder stuurt u een CC aan mail@consuhulp.nl Deze mails worden bewaard zodat wij u kunnen steunen indien fiad incasso onverhoopt ontkent dat zij uw mail hebben ontvangen. Vrijwel net zo waterdicht als aangetekend versturen en een stuk goedkoper.

Buiten hetgeen hierboven is omschreven staat er nog veel meer op stapel.

Zo zijn er ideeen om een stichting op te richten.
Er heeft zich inmiddels een advocaat aangemeld die zeer gedreven en ervaren is in collectieve zaken en zich voor deze stichting collectief wil inzetten (hier zijn natuurlijk wel kosten mee gemoeid)
Ook is het niet uitgesloten dat u uw geld (met uitzondering van de proefperiode) terug kunt vorderen.

Hierover later meer. (aanvullend) de stichting is vooralsnog niet opgezet omdat dit de nodige kosten met zich meebrengt. bovendien zijn de zaken zo duidelijk dat het maken van extra kosten overbodig blijkt. Mocht het ooit zover komen dan is het wat ons betreft vroeg genoeg. 

Chris Koeree

Langzaam sluit zich het netwerk waarbij de heer Haveman van Fiad incasso door de mand valt en zijn loze (false) vermeldingen moet terugtrekken

Een aantal van u kennen inmiddels de brief met het angstaanjagende rose stickertje. De een raakt in paniek terwijl de ander denkt, ach het zal wel. En dat is de beste remedie Ach het zal wel. Want wat is de betekenis van dit stickertje.

stikker_flanderijn_2

Ja het is natuurlijk wel even schrikken, maar als je enig onderzoek verricht en rustig een belletje pleegt dan kom je er al snel achter dat er op Flanderijn gerechtsdeurwaarders niets is aan te merken.

Flanderijn is een gerechtsdeurwaarderkantoor die gewoon zijn taak uitvoert en zich houd aan de wettelijk gestelde regels. maar hoe zit het nu met de Jan Haveman van Fiad incasso en Flanderijn Gerechtsdeurwaarders? In feite is het zo dat iedereen een beroep kan doen op een gerechtsdeurwaarder om een zaak op de rol te zetten. Niet omdat ze het zo graag willen, maar omdat de wetgeving ze dat nu eenmaal verplicht. Een zaak weigeren omdat het bedrijven zijn die zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden dat mag niet. simpelweg zullen zij elke zaak behartigen en zal uiteindelijk de rechter beslissen. Na de beslissing van de rechter kan een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op goederen en inkomsten. Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan zijn zij dus ook machteloos. dit geld natuurlijk ook voor incassobureaus als Fiad incasso van meneer Haveman.

Inzake Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub behartigt Meneer Haveman van Fiad BV incasso de zaken. En wat ik moet nageven is dat meneer haverkamp zijn werk goed uitgevoerd, maar of hij zich hierbij aan de regels houd dat is een heel andere zaak. De heer Haveman heeft zonder enig overleg met Flanderijn stikkers laten maken om u hiermee op het verkeerde spoor te zetten. Want uiteindelijk is er nimmer een zaak met betrekking tot deze drie (vier) bedrijven die u belazeren bij Flanderijn terecht gekomen.

Naamsmisbruik of valsheid in geschrifte en misleiding zou ik het willen noemen. Hiermee is mijn vermoeden bewaarheid. De heer Haveman van Fiad incasso behoort ook tot de groep die maling heeft aan de Nederlanse wet- en Regelgeving en niet zoals hij op een andere site verkondigt een eerlijk bedrijf te runnen.

Wel moet ik melden dat de heer haveman aan Flanderijn heeft beloofd de stikkers niet meer te zullen gebruiken. Dus mocht u na dinsdag 24 juni nog iets van Fiad incasso ontvangen met een valse stikker van Flanderijn, laat het mij dan even weten.

Tot zover het verhaal van de stikkers.
Dit betekend overigens niet dat Flanderijn of andere gerechtsdeurwaarders geen zaken voor Fiad incasso in behandeling zullen nemen. De wetgeving legt hen immers deze verplichting op.
Anders is het aangaande de bedragen die de bedrijven, Invogem en Fiad incasso in rekening brengen. deze zijn ver buiten proporties en in strijd met de Nederlandse wetgeving. (gerechtelijke staffel)

Mijn advies en dat van vele geleerden blijft dan ook om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven niet te betalen en aan te sturen op een uitspraak van de rechtbank. Vanaf dat moment mag men dan ook geen enkele verhoging berekenen buiten de gerechtelijke kosten en deurwaarderskosten. Niets meer en niets minder. En een gerechtsdeurwaarderkantoor zal zich wel aan de regelgeving houden. zo is mij verzekerd door Flanderijn, een gerechtsdeurwaarderkantoor waar mijns inziens niets op aan te merken valt. En dus zeker geen negatieve aandacht verdient.

Voor de heer Haveman van Fiad incasso is dit natuurlijk een heel ander verhaal.

Zo ziet u maar weer dat deze site niet allen publiceerd, maar ook op de achtergrond zich sterk maakt om voor uw belangen op te komen. En wat meneer Haveman betreft. U heeft net als ieder ander het recht om te reageren op dit bericht, echter voor een verzoek om e.e.a. te verwijderen van de site. Daar moet ik u in teleurstellen. Dit gebeurd slecht na een uitspraak van de hier toe bevoegde edelachtbare rechtbank. Maar dan zal u wel eerst uw gelijk moeten halen.

Sterkte meneer Haveman

Chris Koeree (de eerlijke vinder) mail@kinderfun.info
Lelystad

Reacties en vragen via de mail

Via de mail komen er veel vragen en meldingen binnen die ik dan persoonlijk beantwoord.
Het geniet echter de voorkeur om uw vraag of opmerking (indien mogelijk) rechtstreeks op deze site te plaatsen zodat een ieder hier op kan reageren en gewaarschuwd wordt voor de praktijken van deze bedrijven.
Het in de openbaarheid brengen aan een zo groot mogelijk publiek is op dit moment de enige optie die snel zijn vruchten afwerpt. Breng daarom deze en andere sites zoveel mogelijk onder de aandacht van uw vrienden en kennissen.

Uit de laatste berichten komt Kinderparade en Splendidclub regelmatig naar voren.
Splendidclub maakt veelal gebruik van de naam Nickelodeon en Jetix om uw vertrouwen te winnen. Beide organisaties hebben niets met deze bedrijven van doen. Kinderparade gaat zelfs nog een stapje verder door u te vragen uw handtekening te zetten zodat de colporteur aan zijn werkgever kan tonen dat hij of zij bij aan de deur is geweest. Let wel, u tekent een (ongeldig) contract, overeenkomst of abonnement. De verkoper (colporteur) krijgt een vast bedrag voor elke handtekening en zal er dan ook alles aan doen om u over de streep te trekken.

In beide gevallen kost het u veel energie om er vanaf te komen.
Vaak krijg ik de vraag:
Ik ben er ingestonken en wat nu?
Ik heb opgezegd maar men schrijft nog steeds geld af, wat nu?
Ik heb een brief van Fiad incasso en wat nu?

Als ik de Wetsdienaars en de Kamer van Koophandel mag geloven dan heeft u een sterke zaak. Uitgaand van mijn eigen intuïtie zou ik de strijd zeker aangaan.
En vergeet niet dat elke cent die u betaald teveel is en er voor zorgt dat deze bedrijven resultaat boeken en zich gesterkt voelen.
In mijn zaak heb ik Kinderfun en Fiad incasso menigmaal uitgedaagd om de zaak door een rechter te laten beslechten. Echter is dit nu juist iets waar ze om wat voor reden dan ook van terug schrikken. Verder heb ik nog van niemand gehoord dat het werkelijk tot een rechtzaak is gekomen. Mocht het anders zijn dan verneem ik dat graag van u.
Ik kan u echter nimmer garanderen dat u een eventuele rechtzaak altijd zal winnen.
Indien u eenmaal te maken heeft met een incassobureau en de bedragen boven de honderd Euro uitkomen dan zou ik er persoonlijk voor kiezen om voor een beetje meer de strijd zeker aan te gaan. Vermeld in elk geval dat u weigert te betalen en dat de vordering wordt bestreden. Vermeld tevens dat indien zij een andere mening zijn toegedaan dat ze dan maar naar de rechter moeten stappen. Dit pleit zeker in uw voordeel bij een eventuele rechtzaak.

Wat u zeker niet moet doen is niet reageren. Dit zal in een eventuele rechtzaak altijd tegen u gebruikt worden. Houd onder alle omstandigheden uw bankrekening goed in de gaten en laat een eventuele afschrijving direct storneren.

Opzeggen.

In vrijwel alle gevallen is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met ontvangstbevestiging. Ook al is dit bij colportage geen plicht. U krijgt dan binnen enkele dagen een bevestiging met een handtekening van de ontvanger retour gestuurd. Kinderparade bied u aan om via internet op te zeggen, hetgeen u dan 1,30 Euro kost en zoals zij zeggen veel goedkoper is dan een aangetekend stuk via de post.
Hoe dat in zijn werk gaat en waarom u dit beter niet kunt doen leest u hieronder.

Kinderparade

Dit bericht vind u bij Kinderparade op de site.

Als u verder gaat dan krijgt u een telefoonnummer dat u moet bellen tegen 1,30 Euro per gesprek. Als het goed is krijgt u een 7 cijferige code dat u goed moet bewaren en hiernaast op kinderparade2de site moet invoeren. Om hierachter te komen kost mij 1,30 Euro. Hetgeen niet strookt met het doel dat ik nastreef. Indien u hier gebruik van maakt dan krijgt u hiervan direct een bevestiging. Maar wat heeft deze bevestiging en de zeven cijferige code voor waarde?

Als u mij die 1,30 Euro geeft dan koop ik er graag een ijsje voor (geintje)
Ik zelf zou er de voorkeur aangeven dan maar iets meer te betalen aan een bedrijf als TNT die u in elk geval een rechtsgeldig verzend en ontvangstbewijs levert. Bovendien heb ik meldingen gezien van mensen die na opzegging alsnog werden lastig gevallen.

Op de achtergrond gaat de strijd verder.
Via deze site vind u regelmatig nieuwe informatie.

Maar ook wij zijn afhankelijk van de informatie die u ons aandraagt.
Blijf niet zwijgen, maar kom in actie zodat wij als mede gedupeerde u kunnen helpen.

Samen staan we sterk (sterker dan u denkt)

Chris Koeree
Lelystad

EEN NUL VOOR DE TEGENPARTIJ OF SCHIJN BEDRIEGT

Op 18 maart j.l. ben ik voor aangifte naar het politiebureau in Lelystad geweest.
Na een gesprek met een van de aanwezigen wetdienaars die op haar beurt meerdere collega’s heeft geraadpleegd konden ze slechts tot een conclusie komen:
Aangifte doen in deze zaak zal geen enkel doel treffen.
De officier van Justitie zal er niets mee doen.

Na  veel overleg ben ik uiteindelijk zonder aangifte vertrokken van het bureau.

Een Nul voor de bedrijven die lak hebben aan de Nederlandse wet- en regelgeving of juist niet?
De uitspraken hieronder zijn afkomstig van de wetdienaars van het politiebureau te Lelystad.
Een Nul:
Indien u een formulier tekent zonder het goed te lezen dan is dit stom.
U kunt het opzegformulier (een kopie) het beste invullen en aangetekend opsturen.
Of juist niet:
Het formulier is geen contract, overeenkomst of abonnement, maar slechts een automatische incassomachtiging welk tot het moment van opzegging doorloopt.
Verder heeft het formuliertje over en weer geen enkele waarde.
Tot zover onze wetsdienaars uit Lelystad.

Hoezo geen enkele waarde?
In het vorige bericht, afkomstig van de Kamer van Koophandel waar ik eveneens op 18 maart ben geweest verwijst men duidelijk naar een tweetal handtekeningen die er voor nodig zijn om een contract, overeenkomst of abonnement geldig maken.
Indien de som van de bedragen boven de 34 Euro uitkomen dan moet een contract, overeenkomst of abonnement worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het splitsen van bedragen om onder deze voorwaarden uit te komen is ten strengste verboden.

Buiten de Politie en de KvK heb ik contact met nog wat andere organisaties. Gezien de ernst van deze zaak (geen spelletje) kan ik hier nog even niets over vermelden.
Neem maar van mij aan dat het einde nog lang niet in zicht is.

Wordt vervolgt
Chris Koeree