Colportagewet vers van de pers (Kamer van Koophandel)

Beste heer Koeree,

naar aanleiding van uw vraag over colportage stuur ik u bijgaand wat meer informatie.

Een colportage overeenkomst moet altijd worden getekend door beide partijen.

Daarnaast is het zo dat de mogelijkheid voor ontbinding niet geldt bij een bedrag onder de € 34,-. Het gebeurd nog wel eens dat de verkopende partij moedwillig zorgt dat de overeenkomst onder de € 34 blijft zodat de regels van de colportagewet niet gelden door bijvoorbeeld de overeenkomst in stukjes op te delen. Dit is uitdrukkelijk verboden.

Heeft u verder nog vragen over de colportagewet dan kunt u contact opnemen met onze bedrijfsjurist.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Reactie van Kinderfun op aangetekend stuk

aangetekend_3Zoals u in de ontvangstbevestiging kunt lezen is de brief hieronder op 4 maart door een medewerker van kinderfun aangenomen.Op 5 maart vroeg in de ochtend heeft eenmedewerker van Kinderfun mijn vrouw gebeld. De persoon in kwestie wilde mij graag aan de telefoon en melde hierbij dat ik een spelletje met ze speelde. Op het verzoek om hem terug te bellen heb ik nog niet gereageerd. Reden hiervoor zijn te vinden in het feit dat ik mij niet serieus genomen voel. Immers zit er nogal een verschil tussen een spelletje en een zaak waarin menig keer een incassobureau is ingeschakeld. Bovendien ben ik van mening dat telefonisch contact geen enkel doel treft. Er staat immers in hun eigen contract dat mondelinge afspraken niet geldig zijn.

Ook zou het mij verbazen als zij nu ineens wel de tijd nemen om iemand fatsoenlijk te woord te staan.
Immers heb ik meerdere meldingen gekregen dat een gesprek indien het niet strookt met de ideeën die Kinderfun er op na houd, door de medewerker van
Kinderfun of Splendit snel wordt beëindigd. Ook heb ik meldingen gekregen dat zelfs nadat Kinderfun een aangetekende opzegging heeft ontvangen er evengoed geld wordt afgeboekt.
En dan nog de meldingen dat gedupeerde slachtoffers tegen finale kwijting het bedrag maar hebben betaald in de hoop er vanaf te zijn, maar dat er een half jaar tot een jaar later
opnieuw een brief van Fiad incasso op de deurmat valt met de melding u heeft nog niet alles voldaan.

Op mijn laatste brief aan Fiad incasso (die ik inmiddels tientallen keren heb verstuurd) heb ik nog steeds geen reactie mogen ontvangen.
Vooralsnog is mij de mening toegedaan dat zij eerst maar eens goed moeten nadenken waar zij mee bezig zijn. Tot die tijd tikt de klok gewoon door. (nog 14, 13 …..2, 1 dagen)
Inmiddels is de termijn verstreken en ben ik op 19 maart naar het politiebureau geweest inzake aangifte.
Hoe dit is afgelopen en wat de vervolgstappen zijn dat hoort u binnenkort.

En dat is in elk geval geen spelletje.

Brief aan Kinderfun

AANTEKENEN MET BEWIJS VAN TERPOST BEZORGING

Kinderfun
Postbus 302
5830 AH  BOXMEER

Betreft; Opzegging (Nietig verklaring) Contract (ongeldig abonnement)

Lelystad, 1 maart 2008

Geachte mevrouw, heer

Per heden (m.i.v.) 22 september (vermoedelijk 2005) (de dag waarop dit contract of deze overeenkomst zou zijn aangegaan) ((binnen de wettelijk gestelde termijn van 8 dagen na aanmelding van dit contract (deze overeenkomst) Bij de Kamer Van Koophandel )) voor zover er hier sprake is van enig contract (overeenkomst) en of aanmelding bij de Kamer Van Koophandel verklaar ik het (eventuele) contract (deze overeenkomst) indien hier sprake van zou zijn NIETIG.

Kort samengevat betekend dit dat u verplicht bent om het door u op 31 oktober 2005 d.m.v. een eenmalige incassomachtiging van mijn rekening afgeschreven bedrag ter hoogte van 23,85 Euro per direct naar mijn girorekening terug dient te storten.
Immers is er na deze NIETIG verklaring geen sprake van enig contract of overeenkomst en heeft ook de incassomachtiging zijn rechten (met terugwerkende kracht) verloren.

Ik verzoek u dan ook met klem het bedrag a.d. 23,85 Euro binnen 14 dagen na ondertekening van de ontvangstbevestiging op mijn giro rekening 4805197 terug te storten.

De door u geleverde producten (overjarig afval) kunt u tegen betaling van de portokosten in originele verpakking (ongeopend) van mij retour krijgen. (bezorging in overeenstemming met de door u bijgevoegde portokosten).

Indien het bedrag niet binnen  14 dagen op mijn rekening terug gestort wordt dan maakt u zich schuldig aan diefstal, verduistering en oplichting.
In dat geval zal ik mij wenden tot de politie in mijn woonplaats om aangifte van bovenvermelde te doen.

Voor een uitgebreid overzicht en alle stukken wil ik verwijzen naar http://www.kinderfun.info/
Bovendien vind u een verwijzing op:
http://www.vuilspel.nl/
http://www.achterbaks.nl/
http://www.ikbengenaaid.nl/
Tros Radar, Kassa en nog een aantal andere organisaties.
Ik ga er vanuit dat u het bedrag binnen de gestelde termijn op mijn rekening overmaakt.

Hoogachtend,

De eerlijke vinder
Purmer
8244 AW  LELYSTAD

Stilte voor de storm

Na enige tientallen mails naar het email adres van Fiad incasso te hebben gestuurd blijft het stil. Zijn zij bezig het e.e.a voor te bereiden of kruipen zij terug in hun schulp. Ik zelf denk echter dat er iets heel anders aan de hand is. Volgens mij zijn zij erg bang om daadwerkelijk te maken te krijgen met een gerechtelijke procedure. Zo heb ik informatie gekregen over deze bedrijven waar de honden geen brood van lusten. Misschien word het eens tijd om de naam Fiad aan te passen in Fiod en daar mijn brieven aan  richten. Of is dit nu juist waar deze bedrijven liever niets mee van doen willen hebben.

De geloofwaardigheid van Fiad incasso staat bij mij in elk geval op een zeer laag peil. Mijn advies is dan ook om nimmer of minimaal te reageren,. Net zoals zij dit zelf doen.
Houd in elk geval de centjes lekker in de knip!! Of koop iets leuks voor de kinderen.

Maar hoe nu verder?
De titel van dit stuk zegt het eigenlijk al een beetje.
Stilte voor de storm.  Maar dan wel een storm die vanuit mijn kant gaat waaien.
Eerst maar eens een aangetekende brief richting Kinderfun zelf.
En dan maar eens aangifte doen bij de politie in mijn woonplaats.

Inmiddels heb ik een brief gestuurd aan Tros opgelicht.
En zo zal het binnenkort gaan stormen in de wereld van Kinderfun, Kinderparade Splendid en dolfijnclub. En wie weet is Fiad incasso ook van de partij. Alhoewel partij? Ik weet het niet.
In elk geval zal ik er wel zijn.

Bent u het met mij eens? Bent u zelf slachttoffer? En bent u het ook zat om jaren achter elkaar te worden lastig gevallen door deze bedrijven en dit incasso bureau?
Stuur dan ook een brief aan Tros opgelicht, Tros radar, Kassa, en misschien heeft Peter R de Vries ook wel interesse als hij er lucht van krijgt hoe grootschalig de praktijken van deze bedrijven wel niet zijn.   
Ook kunt u direct reageren op deze site of een mail sturen aan mail@kinderfun.info
Vermeld er wel bij of u anoniem wilt blijven en of uw informatie gebruikt mag worden in de vervolgstappen tegen deze bedrijven.

Chris (de eerlijke vinder)

Colportagewet (ingezonden stuk)

Wanneer een leverancier gebruik maakt van colportage, dan biedt de Colportagewet u als consument bescherming. Hierna volgen een aantal belangrijke regels uit de Colportagewet.

  • De colporteur (verkoper) moet bij aanvang van het colporteren aan de consument meedelen dat hij een overeenkomst wil afsluiten.
  • Een colporteur mag een consument niet bewegen verplichtingen aan te gaan wanneer hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de consument die verplichtingen financieel niet kan dragen.
  • Een colporteur mag geen misleidende mededelingen doen over het product
  • De Colportagewet geldt niet voor overeenkomsten waarbij het totaal van de betalingen beneden de 34 euro blijft. Het verkopen van één product mag de colporteur niet opsplitsen in meerdere overeenkomsten, zodat het bedrag van deafzonderlijke overeenkomsten lager blijft dan 34 euro.
  • De consument moet onmiddellijk na het ondertekenen van die overeenkomst een gelijkluidend en ondertekend afschrift (akte) ontvangen. Als de consument dit niet ontvangt, is de overeenkomst nietig.
  • Een overeenkomst kan binnen acht dagen door de consument worden ontbonden. Een ontbinding dient op de wijze te geschieden die de onderneming in de overeenkomst heeft neergelegd.
  • In die overeenkomst moet ook de afkoelingsperiode van acht dagen worden vermeld. De overeenkomst is nietig indien in die overeenkomst niet de acht dagen afkoelingsperiode is opgenomen. U kunt aan de energieleverancier schriftelijk kenbaarmaken dat de overeenkomst nietig is.
  • De onderneming, waarvoor de colporteur werkt, dient in de verkoopakte op te nemen op welke wijze de overeenkomst kan worden ontbonden. In die verkoopakte moet ook de naam en het adres van de onderneming worden vermeld waarnaar deontbinding kan worden gestuurd.
  • Ontbinding kan uiterlijk op de achtste dag na die, waarop de verkoopakte door de Kamer van Koophandel van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien. De colporterende onderneming moet de overeenkomst dan ook te laten dagtekenen door de Kamervan Koophandel van het gebied waar hij gevestigd is.
  • Bij de berekening of een ontbinding tijdig is gedaan, wordt uitgegaan van de dag waarop de brief of briefkaart met de ontbinding is verzonden (ter bezorging is aangeboden). Als bewijs geldt de dagtekening. Is de overeenkomst door deverkoper nooit bij de Kamer van Koophandel gedagtekend, dan loopt de ontbindingstermijn ook (eindeloos) door.
Zoals je kunt lezen in de rode stukjes is splendidclub / kinderfun / kinderparade wel degelijk buiten de wet omgegaan. Het maakt niet uit hoe klein het bedrag zou zijn, omdat volgens hen het abonnement doorloopt, en daardoor ook de totaalbedragen boven de 34 euro zou uitkomen zouden ze het bij de kvk moeten aanmelden. Omdat dit bedrijf geen enkel contract bij de kvk heeft aangemeld is dus de ontbindingstermijn eindeloos.
Daarnaast blijven natuurlijk ook nog eens de delen van de wet waarbij ze onder valse voorwendselen een product verkopen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Fiad incasso benaderd familieleden en doet een niet aanvaardbaar voorstel

In afwijking tot de schriftelijke strijd gaat Fiad incasso ertoe over om leden van mijn gezin te benaderen. Aangezien deze niet bekend zijn met alle onderliggende correspondentie kan deze nimmer adequaat reageren. Iets waar Fiad incasso graag gebruik (misbruik) van maakt. Dergelijke handelswijze vind ik zeer ongepast en wordt zeker niet op prijs gesteld.

Direct daarna werd er een voorstel bevestigd via e-mail, waarvan de tekst hieronder vermeld.

Geachte mevrouw,

In referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud van heden bevestigen wij u ons voorstel om de vordering op basis van de profitletter (zijnde € 60,85) te voldoen tegen finale kwijting.

Wij gaan er vanuit u zo een loyaal aanbod te hebben gedaan en zien uw spoedige afwikkeling tegemoet.

Hoogachtend,

Fiad BV Incasso
Postbus 51
7940 AB Meppel

Hoe moet ik dit voorstel zien? Wat geeft dit aan? En hoe ga ik hier mee om?

Allereerst laat fiad incasso zien dat er iets niet klopt in hun procedure of het zogenaamde contrakt van hun client Kinderfun. Anders zouden zij het bedrag nooit verlagen in de hoop dat ik hier in zou trappen.
Bovendien vermeld Fiad incasso “in referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud”. hetgeen volledig tegenstrijdig is omdat het hier om twee verschillende personen gaat. Een familielid en ik zelf. Niet erg netjes dus.

Bovendien heb ik uit een aantal reacties moeten concluderen dat betaling tegen finale kwijting niets anders wil zeggen dan “U bent bereid te betalen, U bent een gewillig slachtoffer, Er valt dus nog wat bij u te halen en daar maken wij graag gebruik (misbruik) van. Bovendien is het niet Fiad incasso maar kinderfun die terug komt met nieuwe rekeningen, waarbij zij niets van doen hebben met de finale kwijting van Fiad incasso. opnieuw een vies addertje onder het gras.

Ik zal spoedig reageren op hun handelswijze en opnieuw aandringen op een rechtzaak.
Betalen is voor mij in elk geval niet bespreekbaar zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt.

Zie het maar als een van de laatste stuiptrekkingen van Fiad incasso in de hoop er toch nog iets uit te slepen met hun zogenaamd “loyaal aanbod”.

Wordt vervolgd

 

Oh je, Pas op! een aanmaning

Opnieuw komt Fiad incasso met een brief (aanmaning). Kennelijk lezen zij hun post niet, of doen net alsof zij niets hebben ontvangen. Wat dat betreft zou het familie van elkaar kunnen zijn. In mijn vorige brief heb ik duidelijk aangegeven niets meer van doen te hebben met Fiad incasso. Immers heb ik het balletje terug gelegd bij Kinderfun zelf. En dan opnieuw een dreiging over een gerechtelijke procedure. Ik snap er niets meer van? Volgens mij heb ik Kinderfun al begin 2006 gezegd dat als ze van mening zijn iets van mij tegoed te hebben dat zij zich maar moeten wenden tot de Rechtbank. En nu gaan ze na bijna twee jaar dreigen met een rechtzaak. Ik zou zeggen Ga je gang. Of sta je toch niet zo sterk als je zelf aangeeft!!!!
Hieronder de ontvangen brief waarop spoedig een korte reactie. De verhoging valt dit keer mee, slechts 32 cent. Zelfs de gebruikte postzegel kost meer hi hi.

kinderfun_23112007

Hieronder mijn reactie die ik per Email aan Fiad incasso heb gestuurt.
Het zal mij benieuwen wat hun reactie zal zijn.

Ik houd u op de hoogte

kinderfun_24112007