Nieuwe dreigbrief van Fiad incasso

Vandaag 9 november ontving ik opnieuw een brief van Fiad incasso inzake  Kinderfun. Bij deze brief zit voor het eerst een kopie van het vodje (zogenaamde contract) waarvoor ik kinderfun al in februari 2006 verzocht heb om dit bewijsstuk aan mij toe te sturen. Een kopie hiervan vind u in het voorgaande bericht. Omdat dit kopie overeenkomt met het vod dat ik reeds in mijn bezit heb, ben ik nog steeds van mening dat er geen enkele sprake is van enig contract. Dit vraagt opnieuw om een reactie van mijn kant.

 

kinderfun_17112007_1

Het zogenaamde contract

Hier onder vind u de zogenaamde contracten die u met Kinderfun zou zijn aangegaan. Als we het vodje (andere woorden heb ik er niet voor) bekijken dan vallen er een aantal punten direct op.

kinderfun_vod1

Allereerst wordt er vermeld dat het gaat om een proefactie voor een reeks van 3 pakketten resp. 3 mnd. Op zich conform hetgeen met u is afgesproken. Dan hebben ze het over de betaalwijze: ( 7,95 Euro per pakket) De betaling geschiedt per 3 mnd 23,85 Euro. Ook hier is nog niets waaruit blijkt dat er sprake is van enig doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract.
Maar dan gebeurt er iets hel vreemds. Kinderfun verandert plots van een burger in iemand die het recht heeft zelfstandig wetswijzigingen door te voeren. Zij maken u er zelfs nog eens extra attent op door te schrijven “GOED LEZEN VOOR ONDERTEKENING”, WANT MONDELINGE AFSPRAKEN ZIJN ONGELDIG. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn mondelinge afspraken wel degelijk bindend. Maar hoe dan ook kun je er nimmer voor verantwoordelijk worden gesteld indien je iets tekent dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving.  Ook al moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat je hier best een leuke boterham mee kunt verdienen op de kermis. ??!!?? (gekken trekken de kaart)

Hierna komt de volgende regel:
Ik machtig Kinderfun het verschuldigde abonnementsgeld automatisch, tot wederopzegging, van mijn bank/giro- rekening af te schrijven. In feite heeft u op het moment dat u tekent voor deze proefactie aangegeven dat u geen doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract bent aangegaan. Er is dus nimmer sprake van enig contract buiten de eenmalige incassomachtiging zoals met de verkoper(ster) aan de deur ook nog eens mondeling (bindend) is overeen gekomen. Laat je dus niet in de maling nemen door de colporteurs van Kinderfun.

Als we verder kijken dan staat er vermeld: Ondergetekende verklaart hierbij een duplicaat van de bestelbon te hebben ontvangen en bekend te zijn met het bovenstaande en aan de ommezijde vermelde betalings- en abonnementsvoorwaarden. Ik ben benieuwd welke helderziende de tekst aan de ommezijde heeft gelezen alvorens een handtekening te plaatsen? Het gaat hier dus om een doordrukboekje waarbij de achterzijde niet zichtbaar is alvorens de blaadjes eruit gescheurd worden. (na ondertekening dus) !!!!

Rechtsonder staat een bedrag vermeld van 5 Euro, hetgeen als inschrijfgeld is omschreven. Aangezien dit doorgestreept (ongeldig is verklaart) heeft u zich ook nergens voor ingeschreven. Opnieuw een tegenargument dat u goed kunt gebruiken in een eventuele vervolgprocedure die er waarschijnlijk nooit zal komen.

Als laatste staat er bij ons bij de datum vermeld 22 sep. Indien dit bij u ook zo is dan kunt u gewoon stellen dat dit vodje dateert uit 1672 (verzin maar iets of houd je van de domme)en dus allang verjaart is. Mochten ze u vragen hoe u wist dat er in 1672 zo’n briefje bestond dan zegt u maar dat uw voorvaderen u dit hebben verteld. desnoods via Jomanda of zoiets hi hi.

kindefun_vod2

Aan de achterzijde staat onder ABONEMENTSVOORWAARDEN Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnenacht dagen nadat een afschrift bij de Kamer van Koophandel en ….. te Den Bosch van een datem is voorzien. Als het al zo is dat dit vodje bij de Kamer van Koophandel zou zijn ingeschreven dan dient u hiervan wel op de hoogte te worden gebracht. wedden dat dit bij niemand gebeurd is.

Voor mij is de zaak nu wel duidelijk.

Voor u toch ook!!!

Kinderfun (Fiad incasso) Eigenaar doet aangifte

Hieronder vindt u een link naar een andere website, waarop een boze eigenaar dreigt met aangifte tegen publicatie van een bericht. Het zal mij benieuwen. Kijk op Ik ben genaaid.nl en luister naar een geluidsfragment van de boze man. Bovendien kon ik het niet nalaten om de man zelf ook even via deze website toe te spreken. Tot mijn verbazing lukt dat beter dan netjes een brief aan hem te schrijven. Zo zie je maar weer dat vuil spel beter werkt dan je netjes te gedagen. Van wie zou ik dit nu geleerd hebben? Zie het maar als een koekje van eigen deeg! hi hi

Reacties

Via deze site, maar ook via het forum van Tros Radar zijn veel reacties binnen gekomen, waarvoor mijn dank.

Veel te vaak gaan mensen er toch toe over om het geld te betalen. En zelfs een rechtsbijstandsverzekering betaalt omdat dit goedkoper is dan een procedure op te starten.
Maar wat gebeurt er als u betaalt? Het wordt een tijdje stil. totdat de stilte voorbij is. Laten we zeggen stilte voor de storm. Als slachtoffer van deze bedrijven krijgt u opnieuw te maken met deze bedrijven die het niet zo nauw nemenmet de Nederlanse wet- en regelgeving. Zij hebben gezien dat u toch wel betaalt. En zoals uit een aantal reacties blijkt gaan ze gewoon door. Door omdat u toch wel betaalt.

Wat mij opvalt is dat er nog nooit iemand daadwerkelijk voor de rechtbank heeft gestaan. Kennelijk staan ze toch niet zo sterk als dat zij zich willen doen voorkomen. Ik heb ze twee jaar geleden al uitgedaagd om een rechtzaak tegen mij aan te spannen. Maar het enige wat zij doen is incasso bureaus op mij (ons)afsturen. Incasso bureaus die volgens mij niet eens weten wat hun rechten en plichten zijn. Wist u trouwens dat de grootste boeren lul een incasso bureau kan beginnen. je hoeft niet eens je lagere school te hebben afgemaakt. Zelfs een vakkenvuller in een supermarkt moet meer papieren hebben dan een directeur van een incassobureau. zoals uit reacties is gebleken staan er taalfouten in hun brieven, hetgeen je van een professioneel bedrijf niet zou verwachten. Maar ja, er is dan ook geen enkele aanwijzing dat we met professionelen te maken hebben.

Wat mij ook opvalt is dat zij alleen met een standaard brief op de proppen komen. Een fatsoenlijk antwoord zit er niet bij. U heeft niet betaalt, een dreigende houding die alle fatsoensnormen overtreed en het opvoeren van bedragen waar zij geen enkel recht op hebben is het enige dat er in de brieven naar voren komt.

Buiten het feit dat zij geen fatsoenlijk antwoord geven, verspelen zij hun recht op verweer tijdens een zitting. Immers zal een rechter altijd vragen: Wat heeft u er aan gedaan om een procedure te voorkomen? Waarom heeft u de bewijzen waar uw tegenpartij u om gevraagd heeft niet aangetoond?

Uiteindelijk kan ik slechts tot een conclusie komen. Invogem (Fiad Incasso) beiden een en dezelfde zijn net als Kinderfun bedrijven die net doen alsof ze het u heel moeilijk kunnen maken in de hoop dat u tot betalen over gaat. En als u dat doet dan zullen ze dit blijven doen omdat u een gewillig slachtoffer bent. Betalen heeft geen enkele zin, want deze bedrijven zijn net als brandnetels in uw tuin. Ze blijven terug komen.

Ik zelf zal niet eerder betalen dan na een gerechtelijke uitspraak. Maar of het ooit zover zal komen? Ik vraag het mij af. En ook al zullen ze het bij mij proberen, dan zegt dat nog niets over uw zaak. Immers zullen zij er alles aan doen om mij het zwijgen op te leggen. Nou ik ben er klaar voor hoor. Ik zie ze graag voor de rechtbank.

Laat u niet bang maken door Kinderfun, Invogem of Fiad incasso.
Zorg dat zo veel mogelijk mensen kennis nemen van deze informatie zodat er straks niemand meer slachtoffer wordt van deze bedrijven. Vertel het uw familie en kennissen of plaats een (tijdelijke) link op uw eigen website. Schrijf zelf een artikel over deze bedrijven en verwijs door. Geef aan wanneer u zelf iets te melden heeft op uw site over deze bedrijven, zodat ik ook een link naar u kan plaatsen.

Chris (de eerlijke vinder)

Opnieuw een dreigbrief

In mijn vorige bericht bracht ik naar voren een tweetal brieven te zullen schrijven. Maar niets is veranderlijker als een mens. Normaliter is dit niet slim, echter in mijn zaak heb ik niets te verliezen. Er is immers geen sprake van een contract, laat staan een contract dat voldoet aan de Nederlandse wet en regelgeving. Iets dat natuurlijk ook van toepassing is op het vodje waar u een krabbel op heeft gezet. Meer hierover in een later stadium.

Afgelopen week kreeg ik opnieuw een brief van Fiad Incasso. (Invogem) (?kinderfun?)

kinderfun_1492007

Wat mij direct opvalt zijn de enorme bedragen waarvan niemand weet wat ze betekenen:
Nu kan ik besluiten af te wachten hoe de zaak verder verloopt, maar dan heb ik niets meer te schrijven. En dat is nu net niet de bedoeling. In deze zaak zal ik doorgaan tot aan het hoogste orgaan. Ook al worden de bedragen nog zo hoog. Ik heb altijd geleerd dat eerlijkhijd het langst duurt en al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
Anderzijds is een organisatie die het niet zo nauw neemt met deNederlandse wet- enregelgeving (Kinderfun) met mij de strijd aangegaan. Een strijd die ik zal winnen, ook al verlies ik alles. Hoe zit dat in elkaar? De hele procedure kan mij een paar honderd Euro kosten. Eventueel neem ik een advocaat in handen via mijn rechtsbijstands verzekering.Maar veel liever zet ik deze procedure zelf voort, zodat ik zelf kan bepalen hoe ik deze zaak aanpak.
En de bedragen die zij noemen, daarvan kan ik slechts stellen dat ik hun niet heb verzocht om deze in rekening te brengen. Hierover gaan ze maar in discussie met hun opdrachtgever.

De schade die dit bedrijf oploopt (omdat iedereen straks op de hoogte is van de praktijken van Kinderfun) is vele malen groter dan zij aan mij zullen verdienen. Om wat meer bekendheid te geven aan de informatie over Kinderfun heb ik zelf een toepasselijk domein geopend. http://www.kinderfun.info/ Maar ik bezit nog veel meer domeinen die uiteindelijk allemaal ingezet worden om deze praktijken een halt toe te roepen. En voor degeen die mij kennen die weten inmiddels hoe ver ik hier in zal gaan.

Chris (de eerlijke vinder) vasthoudend als een Pitbull
In het volgende bericht vind u later vandaag een brief die ik naar Fiad Incasso zal sturen.

Welkom op Kinderfun Kinderparade en Splendidclub

(Hoe meer u betaalt, Hoe lastiger ze worden!!!!!!)

Betaal dus nooit !!!!!!!!!! Een web-log waarop een juridische strijd tussen een burger (Chris Koeree) en een groep bedrijven die het niet zo nauw nemen met de Nederlandse wet-en regelgeving (Kinderfun) in het openbaar wordt uitgevochten.

funlogo2

Of deze organisatie via onze wetgeving het onderspit zullen delven dat moeten we nog maar even afwachten. Maar hoe de zaak voor mij persoonlijk dan ook zal uitpakken dat zal mij verder een worst zijn. Het gaat er immers om dat u als burger gewaarschuwd wordt voor de handelswijze van deze organisaties. Organisaties die over de rug van uw kind proberen u een poot uit te draaien en vervolgens de gemaakte afspraken niet nakomen of afval producten leveren. Puur besodemieteren, Andere woorden heb ik hier niet voor.
In 2004 zijn ze uitgebreid onder de aandacht gebracht bij het programma Kassa van de Vara (zie link) toen ze zich uitgaven als verkopers van Zappelin en Fox Kids. In 2006 maar ook op dit moment is Nickelodeon en Jetix de omroep waar zij zich als medewerkers voor uitgeven. Iets waar deze omroepen niet blij mee zijn.

funlogo

Klik op Vara-Kassa om de film uit 2004 te bekijken. Of luister naar een reactie van Jan Haverman van Fiad incasso op een publicatie op Ik ben genaaid.nl door te klikken op Fiad incasso

Kinderfun deel 3 (Fiad incasso)

Kinderfun laat het er niet bij zitten.

 

kinderfun1

Opnieuw ontving ik een brief van Invogum Fiad Incasso
Velen van u zouden hier niet blij mee zijn, echter in mijn situatie ben ik zeer content met deze reactie, immers kan ik dit zeer goed gebruiken in mijn (onze) strijd tegen deze bedrijven die het niet zo nauw nemen met de nederlandse wet- en regelgeving. Een strijd die veel verder gaat dan alleen dit voorbeeld.  Als ik de brief goed bekijk dan vallen mij een aantal punten op. Allereerst komt de brief van Fiad Incasso. Dit in tegenstelling tot de vorige brief van 24 augustus jl. die afkomstig is van Invogem. In de vorige brief staat vermeld;
kinderfun2

Omdat de eerste brief van Invogem dateert van 24 augustus en de tweede brief van Fiad Incasso dateert van 28 augustus (vier dagen nadat zij dreigen na 10 dagen Fiad Incasso in te schakelen)klopt van geen enkele kant. Hiermee komen beide organisaties zeer ongeloofwaardig over. Het zou mij dan ook niets verbazen als deze twee bedrijven een vaste band hebben met de oplichters van Kinderfun.

In mijn vorige brief heb ik Invogum (Fiad incasso) met klem verzocht om hun client (Kinderfun) te manen het onterecht betaalde bedrag met de door hen berekende verhogingen te doen terug betalen. In de laatste brief van Fiad incasso wordt hier niet op ingegaan. Kennelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Of gaat het hier toch over een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven die elkaar niet af vallen?

Verder zie ik dat rechts onderin de brief van Fiad Incasso staat vermeld dat zij werken op basis van no cure – no pay. Dit bied weer mogelijkheden om beide partijen tegen elkaar uit te spelen zonder zelf enig risico te lopen. (let wel, er zit nog een klein addertje onder het gras waardoor het behaalde resultaat wel eens lager zou kunnen uitvallen als dat u zou verwachten, maar dat is dan wederzijds het geval) Binnenkort meer informatie, waaronder een tweetal brieven.